• 10.5 kVA LSA 40 VS1 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $3,671.Current price is: $3,303.
 • 13.5 kVA LSA 40 VS2 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $3,988.Current price is: $3,589.
 • 16 kVA LSA 40 S3 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $4,366.Current price is: $3,929.
 • 19 kVA LSA 40 S4 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $4,584.Current price is: $4,125.
 • 21.5 kVA LSA 40 M5 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $4,961.Current price is: $4,464.
 • 24 kVA LSA 40 M7 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $5,158.Current price is: $4,642.