• 26.5 kVA LSA 42.3 VS1 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $5,338.Current price is: $4,804.
 • 28.9 kVA LSA 42.3 VS2 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  Original price was: $5,520.Current price is: $4,968.
 • 34 kVA LSA 42.3 VS3 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $5,755
 • 37.1 kVA LSA 42.3 S4 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $6,221
 • 42.4 kVA LSA 42.3 S5 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $6,449
 • 48.2 kVA LSA 42.3 M7 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $6,707
 • 53 kVA LSA 42.3 M8 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $7,302
 • 63.3 kVA LSA 42.3 L9 J6/4 – 3 Phase Leroy Somer Alternator

  $7,700